Przypomnienie, rekrutacja

Chcielibyśmy przypomnieć o trwającej rekrutacji do projektu „Zawodowa zmiana”.Dokumenty można dostarczyć: drogą pocztową ,mailowo, osobiście w biurze projektu przezcały okres rekrutacji. Wnioskodawca na bieżąco weryfikuje poprawność dokumentów orazkwalifikowalność kandydatów. Więcej o informacji o rekrutacji można zdobyć w zakładce„Rekrutacja”

Start projektu

Szanowni Państwo,Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Zawodowa zmiana!”. Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia. Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy. Działanie 10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy. Projekt współfinansowany ze środków UE […]

Language/Язик »