Start projektu

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu „Zawodowa zmiana!”. Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia. Priorytet 10. Aktywni na rynku pracy. Działanie 10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS+.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Zapraszamy w szczególności:

 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby 50 +,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

Zapewniamy:

 • Identyfikację potrzeb uczestnika projektu wraz z opracowaniem lub aktualizacją dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Poradnictwo psychologiczne.
 • Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i/lub nabycia nowych umiejętności
 • Staże-inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia
 • Zwrot kosztów dojazdu za zajęcia indywidualne i szkolenia
 • Badania lekarskie badające predyspozycje i przeciwwskazania do

wykonywania konkretnych zawodów

 • Stypendium szkoleniowe w wysokości 1432,80 zł za 120h szkolenia
 • Stypendium stażowe w wysokości 1790,30 zł/msc

a ponadto:

 • materiały szkoleniowe w dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • i/lub nabycia nowych umiejętności,
 • serwis kawowy oraz ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć grupowych
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ stażu
 • zapewniamy możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • dokumenty rekrutacyjne są dostępne formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu.

Biura projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. szerokość drzwi, korytarzy – 90 cm, brak stopni i progów, dostosowana toaleta, możliwość skorzystania z windy, możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
W najbliższym czasie zostają upublicznione dokumenty rekrutacyjne.
Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie i zapoznania się z Naszą stroną!

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Language/Язик »