Przypomnienie, rekrutacja

Chcielibyśmy przypomnieć o trwającej rekrutacji do projektu „Zawodowa zmiana”.
Dokumenty można dostarczyć: drogą pocztową ,mailowo, osobiście w biurze projektu przez
cały okres rekrutacji. Wnioskodawca na bieżąco weryfikuje poprawność dokumentów oraz
kwalifikowalność kandydatów. Więcej o informacji o rekrutacji można zdobyć w zakładce
„Rekrutacja”

Language/Язик »